Gijs Lindenburg

 
 

Gijs Lindenburg

Gijs is gestart als leerling stuurman aan boord van oude conventionele schepen. Tussendekken, deeptanks, koel- en vrieskamers en eigen laadgerei. Een ideale omgeving om bekend te worden met alle specifieke eisen van de vervoerde ladingen. Na 10 jaar varen op bulk carriers, productentankers, gastankers, een uitstapje naar de Koninklijke Marine, gestopt als kapitein op een gastanker.

Na 10 jaar varen is Gijs de expertise wereld ingestapt. In eerste instantie als expert in dienst bij MSB H.A. van Ameyde, later als directeur in dienst van J. Blokzijl Co. B.V. te Amsterdam.

Na een aantal jaren is Gijs mede-eigenaar geworden van Etas Expertises B.V., samen met Rein Wijnja en Rob Leonhardt. In die tijd, zonder goede telefoon verbindingen, werden we er vaak op uitgestuurd om over de gehele wereld expertises te verrichten. Boten met veevoeder lossen in Italië, inspecties in Sri Lanka, Sumatra en Sulawesi en veel inspecties, onderzoeken en expertises verricht op cacao bonen over de gehele wereld.

In 2014 is Etas Expertises verkocht en is Gijs bij de NNPC gaan werken. Schepen inspecteren, lezingen geven, schade afdeling bijstaan en lokale experts over de wereld instrueren.

Na twee jaar bij de NNPC gewerkt te hebben is Gijs opnieuw als expert gaan werken. In april 2018 samen met Mart Verschoor het expertise bureau TT Experts opgericht.


Gijs started his career as an apprentice officer on board of old conventional ships. Tween decks, deep tanks, reefer chambers and their own loading- and discharging gear. Ideal surroundings to get acquainted with all specific requirements of the cargoes to be carried.

After a 10-year period working as an officer on bulk carriers, products tankers, gas tankers and a short period as a nautical officer at the Royal Dutch Navy, he finished his sailing career as captain on a gas-tanker.

Thereafter Gijs became a cargo- and marine surveyor. Initially working as surveyor with MSB H.A. van Ameyde and as a director with J. Blokzijl & Co at Amsterdam.

Thereafter Gijs became part owner of Etas Expertises B.V., together with Mr. Rein Wijnja and Rob Leonhardt.   

In that time, without proper means of communication, we often carried out surveys all over the world. Discharging vessels with agricultural cargoes in Italy, inspections in Sri Lanka, Sumatra and Sulawesi and many inspections on coca beans all over the world.

Etas Expertises was sold in 2014 and Gijs joint the NNPC in Haren. Inspections of ships assist the claims department and instructing local surveyors was his daily work.

After working for 2 years with the NNPC Gijs continued his career as a surveyor. In April 2018 he started with Mart Verschoor TT Experts.