Diensten

Services

Home Diensten Services

TT Experts behandelt uiteenlopende schades op het gebied van transport en opslag van goederen, techniek, casco’s en (scheeps)motoren, wegtransportmiddelen en landmateriaal in opdracht van binnenlandse- en buitenlandse makelaars, verzekeraars, P&I clubs en ladingbelanghebbenden.

TT Experts doet onderzoek naar aard, oorzaak, omvang en aansprakelijkheid en rapporteert haar bevindingen.

Tevens voert TT Experts begeleidingswerkzaamheden uit betreffende bergingen en zware transporten en geeft adviezen met betrekking tot het verpakken en vervoeren van goederen.

Complexe onderzoeken voor advocaten en rechtbanken met betrekking tot toedrachtonderzoeken en aanvaringen behoren eveneens tot de opdrachten.

De werkzaamheden op het gebied van goederen omvatten onder meer schades aan vloeibare ladingen, koel- en vries producten, staal, bulkladingen en stukgoed tijdens transport en opslag over zee, binnenwater, weg, lucht en over het spoor.

TT Experts handles a wide range of damages and losses in the field of transport, handling and storage of products, hull and machinery, transport related road equipment on behalf of (national and international) insurance brokers, insurers, P&I Clubs and cargo interests.

TT Experts investigates the nature, extent and cause of the issue as well as the liability aspects and reports her findings to Principals.

Further, TT Experts acts as consultant for (ship)salvages, heavy transports and packing and transport related issues.

In depth investigations are carried out for lawyers and the Court as well as route cause analyses related to collisions and major incidents.

Products that our surveyors are well familiar with include liquid cargoes, perishable goods, steel, bulk cargoes, break bulk, machinery, trailers and containers. Transport, handling and storage issues related to air, road and sea transport are dealt with.

Waterschade

Water damage

Berging

Salvage

Containerschade

Container damage

Brandschade

Fire damage

Vis en vleesschade

Fish and Meat damage

Motorschade

Engine damage

Bloemen en plantenschade

Flowers and Plants damage

Opslagschade

Storage damage

Stuwageschade

Collapsed storage

Kraanschade

Crane damage

Olievervuiling

Oil pollution

Zwaar transport

Heavy transport

Groente en fruitschade

Vegetables and Fruit damage

Cascoschade

Hull damage

Motorschade

Engine damage

Vloeibare ladingschade

Liquid cargo damages

Staal inspectie en schade

Steel inspection and damage

Temperatuurschade

Temperature damage

Diefstalschade

Theft damage

Trailerschade

Trailer damage

Cascoschade

Hull damage