De Experts

The Surveyors

Home De Experts The Surveyors

Gertom de Vries

Gertom heeft de opleiding tot stuurman grote handelsvaart gevolgd aan de Hogere Zeevaartschool te Rotterdam. Aansluitend volgde hij ook nog de opleiding tot scheepswerktuigkundige.

Na zijn opleidingen heeft hij als stuurman op diverse schepen wereldwijd gevaren, waarbij er veel ervaringen zijn opgedaan in het behandelen van de diverse soorten ladingen met de daarbij behorende specifieke eisen. Door de opleiding tot scheepswerktuigkundige is er naast het werk als stuurman, veel ervaring in de machinekamer, alsmede de technische aspecten van het laadgerei, luiken, winches etc opgedaan.

Na deze leerzame periode heeft hij als lading controleur gewerkt, in zowel bulkladingen als vloeibare ladingen. Met de opgedane ervaringen is hij als schade-expert begonnen bij Expertise Bureau Binnendijk-Bree B.V. te Rotterdam en heeft de opleidingen tot register expert bij het NIVRE succesvol afgerond en is ingeschreven als NIVRE register expert.

De carrière als schade-expert werd voortgezet als partner bij J.C. van Sas & Associates B.V. en inmiddels als partner bij TT Experts B.V. Met de ervaringen opgedaan tijdens het varen en als lading controleur alsmede de ervaringen als schade-expert sinds 1994, beschikt Gertom inmiddels over een zeer brede kennis in het behandelen van (complexe) schades en uitvoeren van diepgaande onderzoeken. Tevens worden op zeer regelmatige basis cursussen en lezingen bijgewoond.

After completion of the study for maritime officer, Gertom sailed as officer worldwide on various types of cargo vessels. During his career at sea, he worked as deck officer and was involved in issues in the engine room as well as maintenance and repairs of the deck equipment.

Following his period at sea, he worked as cargo inspector, handling various types of cargoes, including dry and liquid bulk. In 1994 he started as surveyor with Expertise Bureau Binnendijk-Bree B.V. at Rotterdam. He successfully followed the studies of the Dutch Association of Registered Surveyors, NIVRE, and is registered NIVRE surveyor since 1994.

Following the period with Expertise Bureau Binnendijk-Bree B.V., he became partner with J.C. van Sas & Associates B.V. and now as partner with TT Experts B.V.

With the experiences during the sailing period and as cargo surveyor and the now over 25 years of experience as surveyor, Gertom has a broad knowledge in handling all kinds of (complex) damages and carrying out in-depth investigations. On a regular basis, seminars and lectures are attended.

Matthias de Ruiter

Matthias heeft de opleiding "Manager Havenlogistiek" gevolgd aan het Scheepvaart en Transportcollege te Rotterdam. Ook volgde hij een uitgebreide opleiding tot douane-declarant.

Na zijn studie heeft hij ruim acht jaar met veel plezier bij twee internationale expediteurs gewerkt als commercieel expediteur en douane-declarant. In 2017 maakte hij de overstap naar EMN waar hij als schade-expert is begonnen. Daar heeft hij het vak geleerd, verschillende cursussen gevolgd en zijn NIVRE-opleiding met succes afgerond.

In 2023 maakte hij vervolgens de overstap naar TT Experts waar hij als partner is toegetreden. Matthias behandelt schades op het gebied van onder andere casco, transport-goederen, vervoerders- en logistieke aansprakelijkheid en evenementen.

Hij heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in onderzoek naar ladingdiefstal. Mede door een uitgebreid netwerk, de inzet van diverse opsporingsmethodes, externe specialisten en samenwerking met de politie en betrokken partijen zijn diverse ladingen teruggevonden. Ook begeleid hij vanuit die expertise het proces van in beslagname en de juridische opvolging die erin moet resulteren dat ladingeigenaren waar mogelijk snel weer over hun goederen beschikken.

Matthias studied "Port Logistics Manager" at the “Scheepvaart en Transport College” in Rotterdam. He followed studies to obtain the necessary diplomas to work as a customs declarant.

After competing these studies, he enjoyed working for more than eight years at two international forwarders as a commercial forwarder and customs declarant. In 2017 he made the switch to EMN where he started as a loss adjuster. There he learned to work as a surveyor handling all sorts of cargo related damages, followed various courses and successfully completed his NIVRE training and became a registered surveyor with the Dutch Association of Registered Surveyors (NIVRE).

In 2023 he decided to the switch to TT Experts where he became partner. Matthias handles damages in the field of hull and cargo issues, events and carriers and logistics liability.

In the recent years he has specialized in investigations into cargo thefts. Thanks to an extensive network, the use of various investigation methods, external specialists and cooperation with the police and authorities, numerous consignments have been recovered. Based on this expertise, he also supervises the process of seizure and the legal follow-up that should result in cargo owners quickly having their goods back when possible.

Ynse de Vos

Ynse heeft de opleiding Manager Havenlogistiek gevolgd aan het Scheepvaart en Transport College te Vlissingen en Rotterdam. Na zijn opleiding is hij werkzaam geweest bij (weg)vervoerders, expediteurs en een breakbulk overslag terminal.

In diverse functies is er ruime ervaring opgedaan in de wereld van transport, (scheeps)beladingen en handling van exceptionele lading voor klanten uit de offshore en civiele techniek. Hierbij behoorde ook het regelen van cross-trade zendingen, het meeschrijven aan veiligheidsprocedures, het contact met rederijen en klanten tot de dagelijkse werkzaamheden.

Sinds 2016 is Ynse actief als schade-expert in de transportbranche bij EMN Marine en heeft de opleidingen tot register expert bij het NIVRE succesvol afgerond en is ingeschreven als NIVRE register expert. Onder de specialismes van Ynse vallen schades op gebied van casco, transportgoederen, vervoerdersaansprakelijkheid, en logistieke aansprakelijkheid. In 2023 is de overstap naar TT Experts gemaakt waar hij sindsdien als partner werkzaam is.

Ynse is een praktisch gedreven logistieke schade-expert met een brede ervaring op gebied van schadehandeling in de transportsector. Hij is resultaatgericht en door ervaring bekwaam in het samen met alle betrokken partijen om te gaan met complexe kwesties en uitdagingen.

Ynse studied port logistics at the “Scheepvaart en Transport College” in Vlissingen and Rotterdam. After his education, he worked for (road) hauliers, forwarders and at a breakbulk terminal.

In various positions, he gained extensive experience in the world of transport, (ship) loading and handling of exceptional cargo for clients from the offshore and civil engineering sectors. This also included arranging cross-trade shipments, co-writing safety procedures, contact with shipping companies and customers.

Since 2016, Ynse has been working as a surveyor in the transport industry at EMN Marine and has successfully completed the training courses to become a registered surveyor at NIVRE and is registered as a NIVRE registered surveyor. Ynse's specialisms include damages in the areas of hull, transport goods, carrier’s liability, and logistics liability. In 2023, he made the move to TT Experts where he has been working as a partner ever since.

Practically driven logistics claims surveyor with broad experience in the field of claims handling in the transport sector. He is results-oriented and through experience skilled in dealing with complex issues and challenges together with all stakeholders.

Gert van der Roest

Gert is in 1979, na de middelbare schoolopleiding te hebben afgerond, gestart bij een grote verzekeraar in Amsterdam op de brandacceptatie afdeling.

Hier heeft hij de eerste ervaringen opgedaan in het behandelen van diverse soorten schade, waar hij na een jaar de kans kreeg om als schade-expert bij één van de destijds toonaangevende transport-goederen expertisebureaus te gaan werken. Binnen deze organisatie, Expertise Bureau Binnendijk-Bree in Amsterdam werd het vak geleerd en in 1991 is Gert gevraagd om, gezien de uitgebouwde positie op Schiphol,  een nieuw kantoor op Schiphol op te zetten. Na zo’n 7 jaar op kantoor Schiphol diverse luchtvracht en wegtransport gerelateerde schades te hebben behandeld werd hem in 1998 een functie binnen Hettema & Disselkoen (het huidige Dekra) aangeboden. Gert heeft hier als schade-expert op de transport afdeling gewerkt waarna hij in 2005 werd benaderd om een eigen expertise dienst binnen verzekeraar TVM op te starten. Deze afdeling werd uiteindelijk uitgebouwd tot een volwaardige expertise dienst op gebied van transport.

In 2024 heeft Gert zich bij TT Experts aangesloten om zijn opgedane ervaringen nog in de praktijk te kunnen brengen.

De specialiteiten van Gert zijn onder meer schades op het gebied van bederfelijke waren, waaronder bloemen en planten alsmede onderzoeken naar ladingdiefstallen. Ook heeft Gert zich verdiept in de logistieke aansprakelijkheid en in het luchtrecht.

Gert completed his education in 1979 and started his career with a major underwriter at Amsterdam.

After his first experiences with the insurance aspects of claim handling, he was offered a job at a leading survey company in the field of transport and liability surveys. Within this organisation, Binnendijk-Bree B.V. at Amsterdam, he gained his survey experience and as result of the expanding work, he opened a new office at Amsterdam Schiphol-Airport. After 7 years he was offered a job at Hettema & Disselkoen B.V. (now renamed Dekra B.V.) and continued his career until 2005 when TVM (one of the leading road-transport insurers) requested him to start with a survey division. With a full division in place, Gert left TVM in 2024 and joined TT Experts B.V. to continue his career.

Gert is specialized in perishable cargoes, amongst which flowers and plants, as well as in depth theft investigations. Further he specialized himself in liability issues, including airfreight.